KARİYER

İnsan Kaynakları Politikamız


Türkiye'nin hızla büyüyen sanayi ve yatırım şirketlerinden olan Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. olarak insan kaynağını en önemli sermayemiz olarak görüyoruz. Şirketimizin temel hedefi, ülkemizin en verimli ürünlerinden olan fındığı zamanında, güvenilir, yüksek kalite standartlarında ve uygun şartlarda üretmek, ürünlerimizi sağlıklı tedarik zinciriyle hedef pazarlara ulaştırmak, Türk fındık üretimini çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir en üretken sektör konumuna yükseltmektir.

Bu çerçevede çalışanlarımız, liyakat esaslı istihdam politikamız ve adil yaklaşım prensipleri ile seçme ve yerleştirme süreçlerinden geçmekte olup, etnik köken, dil, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeden takım çalışmasına uygun, idealist, yeniliklere açık bireylere şirketlerimizde görev vermekteyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları doğrultusunda, sürekli iyileştirme ve organizasyonel gelişim çalışmaları gerçekleştirir, çalışmalar sonucunda, değişen ve gelişen faaliyetlerimize göre süreçlerimizi sürekli olarak en etkin hale getirir ve iş tanımlarımızı geliştiririz.

Kariyer hedefinin, yeteneğinin doğru yönetilmesiyle gerçekleşebileceği bilinciyle çalışanlarımızı çaba göstermeye teşvik ederken belirledikleri kariyer yolu için gerekli fiziki, sosyal ve psikolojik ortamı sunmaya özen gösteririz. Çalışanlarımızın ücret, sosyal hakları ve özlük hakları adil ücret politikamız ile koruma altındadır.

Yarına hazırlıklı olmayı sağlayacak yöntem ve tekniklerle çalışanlarımızın kişisel-mesleki bilgi, teknik destek ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli adımlar atılır, bütçe beklentileri ve şirket stratejileri doğrultusunda birim ve kişisel hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç analizleri gerçekleştirilir, sonuçlarına göre eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri planlayarak uygulamaya geçirilir.

Verilen hedeflerin sonuçları performans yönetim sistemi çerçevesinde değerlendirilir, gösterilen çaba ve başarı, maddi ve manevi olarak ödüllendirilir.

Her türlü ayrımcılığı, fiziksel ve psikolojik şiddeti reddeden tutum ile etik ilkelerimize ve çalışma politikamıza uygun olmayan davranışların tespiti için etik ihlali bildirim kanallarımız sürekli açık tutulur.

Şirketimiz temel hedefleri doğrultusunda bu topraklara değer katmak ve dünya fındık sektöründe tercih edilen önder firma olmak amacıyla çalışırız.

Şirketimizde eğitim ve deneyiminize uygun pozisyonlarda görev almak için özgeçmişinizi info@poyrazpoyraz.com adresine gönderebilirsiniz.