Poyraz Poyraz Fındık Entegre A.Ş. İstikrarlı Büyümesini Sürdürüyor...

Poyraz Poyraz Fındık A.Ş fındık sektöründeki istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük fındık sanayi firmaları arasında ilk 2 firma arasına giren Poyraz Poyraz Fındık A.Ş Turizm alanındaki yeni yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. 

Poyraz Poyraz Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mustafa Poyraz, firma hakkında ve gelecekle ilgili ÅŸu açıklamaları yaptı:  “Firma olarak fındık sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin en büyük ilk 500 sanayi kuruluÅŸu arasında her yıl en büyük ilk 500 firma arasında yerimizi almaktayız. Yine her yıl Anadolu’nun en büyük firmaları arasına düzenli olarak yaptığımız olumlu çalışmalarla, oluÅŸturduÄŸumuz katma deÄŸerlerle girmeye devam ediyoruz.

Lisanslı depoculuk ve ürün borsası faaliyete geçtiÄŸinde fındıkta her ÅŸey daha güzel olacak

Fındıkta lisanslı depoculuk ve ürün borsası faaliyete geçtiÄŸinde her ÅŸey fındıkta daha güzel olacak. Fındıkta ülke olarak geçen yıla göre daha fazla fındık ihracat yaptığımız gerçeÄŸi ortada.” 2009 yılında fındık ihracatının 220,986 ton iç 1,180,850,USD olarak gerçekleÅŸtiÄŸi gerçeÄŸini hatırlatan Poyraz Poyraz A.Ş. Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mustafa Poyraz “Karadeniz Fındık Ä°hracatçıları BirliÄŸi rakamları bizlere açıkça göstermektedir ki fındık ihracatında iÅŸler yolunda gidiyor. Geçen yıla göre ihracat rakamlarımız artmış durumdadır.”dedi.

Poyraz, 2010 yılının 252,779 ton fındık ihracat edilen 2002 yılından bu yana en fazla fındık ihracat edilen yıl olduÄŸunu, son sekiz yılın en yüksek ihracatını gerçekleÅŸtiren ihracatçıların her zaman olduÄŸu gibi fındığın hak ettiÄŸi deÄŸeri kazanması yolundaki çalışmaların son suret devam ettiÄŸini söyledi.

Fındık üreticisinin devamlı olarak desteklenmesinden yanayız

Devlet desteklenmesi olmadığı için fiyatların serbest piyasada oluÅŸmasının saÄŸlandığını ve oluÅŸan fiyatların da üreticileri tatmin edecek seviyelerde olduÄŸunu belirten Poyraz Poyraz Fındık A.Ş. Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mustafa Poyraz: “Fındık üreticisinin devamlı olarak desteklenmesinden yanayız. Bu geliÅŸmeler bizim geleceÄŸe daha ümitli bakmamızı saÄŸlamaktadır. Bu geliÅŸmeleri önemsememiz gerekiyor. Fındıkta ülkemizin ürettiÄŸi fındığın tamamını ihraç etmek istiyoruz. Türk fındık ihracatçısı olarak en büyük hedefimiz budur. Yıllardan bu yana belirsizliklerle dolu ÅŸartlar içinde fındık ihracatının arttırılması için risk alarak büyük yatırımlar yapan ve bu gün bunun meyvelerini almaya baÅŸlayan tüccar-imalatçı-sanayici tüm fındık ihracatçılarına bu vesileyle teÅŸekkür ediyoruz. Eskiden neredeyse sadece ithalatçı firmalara ihraç edilebilen Türk fındıklarının, dünyaca ünlü dev firmalarının tesislerine doÄŸrudan teslim edilmesini saÄŸlayan özgüven, kapasite ve yeteneÄŸin bu yatırımlar sayesinde elde edildiÄŸinin unutulmaması gerektiÄŸini bu gerçekleri gözetildiÄŸinde fındıkta üretici de, ihracatçı da tüm sektörün temsilcilerinin hiç ÅŸüphesiz yüzü gülecektir.

Ordu ekonomisine 2 otelle hizmet vereceÄŸiz

“Fındık sektöründe Poyraz-Poyraz A.Ş olarak yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Ülke içinde ve yurt dışında fuarlara katılmaya firma olarak da fındığın tanıtımı için özel çabalar harcamaktayız. Gelecekte hedefimizde firma olarak çikolata sektörüne girmek de var. Bunu ilerleyen zaman zarfında daha iyi göreceÄŸiz” diyen Poyraz-Poyraz Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Mustafa Poyraz, Ordu ekonomisi hakkında da ÅŸu açıklamaları yaptı: “Firma olarak Ordu ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürmekteyiz. Bugün 400 kiÅŸiye direkt olarak istihdam saÄŸlamaktayız. Bugün turizm alanında Balıktaşı Otelimizle turizme hizmet verirken yeni otel projemizi 2011 yılında hayata geçirerek hizmet vermesini saÄŸlayacağız. Böylelikle Ordu ekonomisine 2 otelle hizmet vereceÄŸiz. Gerekli ÅŸartlar oluÅŸursa Çambaşı’na da 3. oteli yapabiliriz. Ä°nÅŸaatına baÅŸladığımız yeni otelimiz inanıyorum ki Ordu turizmine olumlu katkılar saÄŸlayacaktır.”dedi.

Ordu Olay / 01.02.2011


< Geri